Bạn cần thuê công thức phân sinh học ?

Bạn đang cần công thức siêu lách ?
Bạn đang cần công thức sản xuất phân bón lá VIETGAP, GLOBALGAP, HỮU CƠ ?

LIÊN HỆ

Hỗ trợ khách hàng 24/24

0909 794 898

Phân bón sinh học 

CÔNG THỨC PHÂN SINH HỌC

Ưu thế vượt trội của công thức phân sinh học là nhà sản xuất có thể ứng dụng cho nhiều mục đích sản xuất phân bón khác nhau, phụ thuộc vào bí quyết và phụ gia đặc biệt được thêm vào. (Cùng 1 công thức, có thể tạo ra chục loại phân bón khác nhau).

• Chất hữu cơ: 3%;
• Tryptophan: 500 ppm;
• Glycine: 500 ppm;
• Serine: 500 ppm;
• Alanin: 500 ppm;
• pH H2O: 6,5
• Độ ẩm: 20%
• Tỷ trọng: 1,15

Thành phần:
Phân bón sinh học 

Chất hữu cơ: 0,01%;
Tryptophan: 100 ppm;
Glycine: 100 ppm;
Serine: 100 ppm;
Alanin: 100 ppm;
pH H2O: 6,5
Độ ẩm: 20%
Tỷ trọng: 1,1

Thành phần:
1
2

- Cung cấp acid amin cân bằng cho cây trồng trong tất cả các giai đoạn kiến thiết tạo thân cành lá, duy trì cây, tăng chất lượng sản phẩm về màu sắc và mùi vị.

- Được dùng cho nông nghiệp hữu cơ. Phù hợp với xu hướng canh tác phù hợp với nhu cầu thưởng thức nông sản sạch, an toàn, cân bằng hòa hợp với sinh thái.

CÔNG DỤNG CỦA CÔNG THỨC
PHÂN SINH HỌC

Rau hữu cơ

Liên hệ với chúng tôi để được 
các chuyên gia tư vấn cụ thể nhất

Nhanh lên! Còn chờ gì nữa!